2022/2 Yılı Yapı Ortalama Birim Maliyetleri Hakkında Bildiri Yayımlandı

0

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022/2 yılı Yapı Ortalama Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek 21 Haziran 2022 tarihindeki Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar:

MADDE 2- (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.

(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı yada grubu değiştirilen yada tebliğden çıkarılan yapılar için, 2022/2 yılından önceki tebliğlere bakılırsa yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği senenin tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2022/2 yılı tebliğinde karşılığı olan meblağ esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.

☞ Sanal Şantiyede gösterilen içerikleri telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
-
☞ Güncel inşaat araç-gereç tutarları için tıklayın. 

(3) Tebliğdeki derslik ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı ortalama maliyeti; yapının projesine bakılırsa hazırlanacak metrajlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.

2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı

2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı

2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı

2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı

Leave A Reply