2022 Yılı TMMOB’ye Bağlı Mühendis ve Mimar Sayıları

0

TMMOB’ye bağlı 24 odanın üye mühendis ve mimar sayıları 2021 yılı sonu itibariyle 618 796 oldu. Buna gore 2021 senesinde bundan önceki yıla gore odaların üye sayısı 20 359 şahıs arttı.

Açıklanan sayılar incelendiğinde; 2021 yılı sonu itibariyle Türkiye’de TMMOB’ye kayıtlı 16 693 hanım üye ve 120 672 adam üye olmak suretiyle toplam 137 365 inşaat mühendisi yer ediniyor.

Mimarlar odası istatistikleri incelendiğinde ise; 32 013 hanım üye, 36 465 adam üye olmak suretiyle toplamda 68 478 kayıtlı mimarın oda kaydı bulunuyor.

Tablo genel olarak incelendiğinde en fazla üye sayısı, İnşaat Mühendisleri Odasında görülürken, minimum üye sayısı ise Meteoroloji Mühendisleri Odasında göze çarpıyor. Meteoroloji Mühendisleri Odasının üye sayısı 722 olarak kayıtlara geçti.

☞ Sanal Şantiyede gösterilen içerikleri telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
-
☞ Güncel inşaat araç-gereç tutarları için tıklayın. 
ODALAR KADIN ÜYE ERKEK ÜYE TOPLAM ÜYE
Bilgisayar Mühendisleri Odası 1.804 5.219 7.023
Çevre Mühendisleri Odası 6.259 6.843 13.102
Elektrik Mühendisleri Odası 8.676 57.219 65.895
Fizik Mühendisleri Odası 554 1.431 1.985
Vapur Mühendisleri Odası 207 3.791 3.998
Vapur Makineleri İşletme Mühendisleri Odası 54 1.520 1.574
Besin Mühendisleri Odası 15.228 7.913 23.141
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 3.543 15.277 18.820
İç Mimarlar Odası 4.010 3.061 7.071
İnşaat Mühendisleri Odası 16.693 120.672 137.365
Jeofizik Mühendisleri Odası 1.401 3.913 5.314
Yerbilim Mühendisleri Odası 4.606 13.790 18.396
Kimya Mühendisleri Odası 9.460 13.440 22.900
Maden Mühendisleri Odası 2.526 16.832 19.358
Makina Mühendisleri Odası 12.488 109.188 121.676
Metalurji ve Araç-gereç Mühendisleri Odası 665 4.238 4.903
Meteoroloji Mühendisleri Odası 244 478 722
Mimarlar Odası 32.013 36.465 68.478
Orman Mühendisleri Odası 3.964 13.971 17.935
Petrol Mühendisleri Odası 163 1.271 1.434
Peyzaj Mimarları Odası 4.429 2.163 6.592
Kent Plancıları Odası 3.838 2.809 6.647
Tekstil Mühendisleri Odası 906 1.358 2.264
Ziraat Mühendisleri Odası 13.702 28.501 42.203
TOPLAM 147.433 471.363 618.796

Kaynak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Leave A Reply