Abdest

0

Ek olarak bkz: Abdesti Bozan Şey Görmek, Abdesthane, Abdest Bozmak, Ufak abdest

Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir. Temizlik de imandandır. 

Rüyada abdest almak güzelliğe, korunmaya, hayır ve iyiliğe delalet eder. Rüyada temiz su ile tam olarak abdest aldığınızı gördüyseniz maksadınıza kavuşacağınıza işaret eder.

Rüyada abdestin tamamlanmaması mevcut sıkıntıların bir süre daha devam edeceğinin göstergesidir.

Rüyada namaz kılmak gayesiyle abdest almak korkudan güvenilir olacağınıza, Allahu Teala’nın himayesine işaret eder.

Rüyada abdest alıp namaza durmak gam ve kederden kurtularak Tanrı’a hamd etmeye delalet eder. Rüyada abdest üzerine abdest almak ziyade nurlanmaya ve aydınlık bir gönüle işaret eder.

Rüyada meyve suyu benzer biçimde kendisiyle abdest almanın caiz olmadığı şeylerle abdest almak arzu edilen şeyin gerçekleşmemesine işaret eder. Abdest almak isteyip de su bulamamak istenen şeyin güçlüğüne delalet eder.

Rüyada boy abdesti almak güzelliğe, Allahu Teala Hazretleri tarafınca korunacağına işarettir. Rüyada boy abdesti almak gerektiren bir durumda bir tek namaz abdesti almak çetin bir işe girmeye işaret eder.

Rüyanızda sıcak su ile abdest aldıysanız kedere ve hastalığa, hamam ve sokak benzer biçimde yerlerde abdest almak yüz kızartıcı bir duruma, gizlenen sırların açığa çıkmasına işaret eder.

Yatakta uzanır vaziyette abdest almak eş ve dostundan ayrılmaya delalet eder. Oturmuş olduğu odada abdest almak artık orada oturmayacağınıza başka bir yere taşınacağınızın göstergesidir.

Deniz kenarında veya çöplük benzer biçimde yerlerde abdest almak üzüntüden kurtulmaya ve hastalığın geçmesine, uzun süredir beklenen günlerin geleceğinin habercisidir.

Abdest suyundan içmek hayır ve iyiliğe, korkudan güvenilir olmaya, hastalıktan kurtulmaya ve berekete delalet eder.

Rüyada abdest alan birini ferahlamış görmek, o kişinin o dönem yaşamış olduğu maddi ve tinsel sıkıntılarının ortadan kalkacağını belirtir. Abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.

Rüyada abdest alırken suyun berraklığından etkilendiğini görmek çoğu zaman ferahlamaya işaret eder. Rüyada deniz suyu ile abdest almak rüyada ileri gelen kimselerin yanında ihtiyaçların karşılanmasına yorulur.

Şahıs rüyasında temiz bir su ile abdest alıyorsa amacına kavuşur. Eğer abdest tamamlamazsa rüyayı gören şahıs amacına kavuşamaz. Soğuk bir mahzende abdest alan çalınan eşyasını bulur. 

Rüyada abdest alıp namaz kıldığını gören şahıs üzüntü ve kederden kurtulur. Tüccar olan kimsenin rüyada abdest alıp namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder. Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir.

Bir kimse rüyasında abdest almaya uygun (caiz) olan bir su ile abdest almış olduğu halde, ikinci bir kez daha abdest aldığını görse, o kimsenin gönlünün aydınlanacağına delalet eder. Zira abdest almak nurdur.

Rüyasında temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse isteklerine kavuşur, eğer abdestini tamamlayamazsa bu rüya aksine yorumlanır.

Rüyada sudan gayri şeylerle abdest aldığını görenin rüyası onun borçlanacağına delalet eder.

Rüyada namaz kılarken bununla beraber da abdest aldığını gören kimse, düşmanından halas olur. Rüyada soğuk ve karanlık bir yerde abdest aldığını yada gusül ettiğini görmek, çalınan eşyasının bulunacağına, abdest alıp da namaza durduğunu görmek üzüntüden kurtulacağına delalet eder.

Abdestsiz namaz kılmak, o kimsenin sermayesi olmadığı halde, mal ve para kazanacağına yorumlanır.

Rüyada bir kimsenin namaz kılınması caiz olmayan bir yerde abdestsiz olması durumunda, namaz kıldığını görmesi, fazlaca arzu etmiş olduğu bir şeyi elde edemeyeceğine delalet eder.

Rüyasında yatağından kalkamayacak kadar hasta olup, yatağında abdest aldığını gören kimse adam ise karısından, hanım ise kocasından, dulsa sevdiklerinden ayrılır. Cünüp olması durumunda abdest aldığını gören, fazlaca zor bir iş yapmak zorunda kalır.

Abdulgani Nablusi’ye bakılırsa; Rüyasında abdesti var iken yine abdest aldığını görmek, rahmet üzerine rahmete, nimet üstüne nimete delalet eder. Abdest istekle yorumlanır.

Namaz için abdest aldığını gören düşmanından korkmuş olduğu şeyden Allahu Teala Hazretlerinin korumasında olur. Abdest alıp namaza başladığını gören, üzüntü ve üzüntüden kurtulup Cenab-ı Hakka hamd eder.

Abdest alıp almadığı mevzusunda rüyasında kaygı duyan şahıs fakat buna karşın namaza durmaya niyetlenirse rüya sahibi tecim yapıyorsa sermayesiz tecim yaptığına; sanatçı ise sanatına ihtiyaç duyulan aletlerin olmadığına; devlet adamı ise emrindeki memurların tembelliğine işaret eder.

Kapalı karanlık bir ortamda abdest alıp namaz kıldığını gören şahıs istediği ve beklediği bir işi yapmayı başaramayacağına; yatağından kalkmayarak yatmış olduğu yerde abdest aldığını görmek, eşinden yada sevdiklerinden ayrılmaya; oturmuş olduğu odada abdest aldığını görmek, o odada oturması kısmet olmayacağına delalet eder.

Rüyada çarşıda yada hamamda abdest aldığını görmek, Tanrı Teala ve meleklerin gazabına uğrayacağına ve gizlediği kusurlarının açığa vurulacağına işarettir. Bir çöplükte yada deniz kenarında abdest aldığını görmek, aklının hafifliğine, akıl noksanlığına işarettir.

Rüyada bir arkadaşının kendi başı üstünde abdest aldığını görmesi, o arkadaşından bir zarar göreceğine, kendisi bir yakınının başı üstünde abdest aldığını görmesi, o adamdan bir yarar göreceğine delildir.

Rüyada abdest aldıktan sonrasında, eliyle avuçlayarak o abdest suyundan içtiğini görmek; hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan kurtulmaya delalet eder.

Rüyada saf bir su ile ve tamamen abdest aldığını gören, eğer bir üzüntüsü var ise, o üzüntüden kurtulur, borçlu ise borcunu öder, hasta ise iyileşir, günahkar ise tövbe edip günahı affedilir. Eğer bir şeyden korkusu var ise, korkusu geçer. Abdest almaya niyetlendiğini fakat tamamlayamadığını ve neresini noksan yaptığını anlamış olmayan birinin istediği ve çalmış olduğu işin tamamlanamayacağına işarettir.

Rüyada kan ile abdest aldığını gören, abdestini tamamlayamayan benzer biçimde tabir olunur. Bir rivayete bakılırsa süt yada bal ile abdest almak, din hususunda iyiye yorumlanır. Sıcak su ile abdest aldığını görmek, istediği bir işin güç olacağına işarettir.

Bir başka rivayete bakılırsa de: Bir kimse rüyada abdest üstüne abdest aldığını görse “Abdest üstüne abdest almak nurdur” hadisine binaen o kimsenin gönlünün aydınlığına işaret eder.

Rüyada güneşin altında serin bir havada abdest almak Allahu Teala tarafınca nail olunacak himayeye işaret eder. Bir kimse rüyada kurban kesmek için abdest aldığını görse, Allahu Teala buyruklarına uyduğuna işaret eder.

Bazı tabirciler, rüyada abdest almak, rüya sahibinin yerine vereceği emanete yada ödeyeceği borcuna ya da yapacağı şahitliğe işaret eder, dediler.

Rüyada açık havada biri eline su dökerken abdest almak ile tam olarak abdest aldığını gören kimsenin maksadına kavuşmasına, eğer abdestini tamamlamamışsa aksine işaret eder.

Rüyada eline yüzüne bulaşan bir sıvı ile abdest aldığını gören kimsenin, borçlanmasına işaret eder. Rüyada abdest almak istediğini fakat su bulamadığını gören kimse, arzu etmiş olduğu şeyin zor olmasına işaret eder. Bir kimse rüyada evde banyo haricinde alakasız bir yerde abdest aldığını görse, çalınmış olduğu şeyi bulur.

Rüyada abdest alıp camiye girdiğini gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur.

Rüyada evinin kapısında abdest aldığını gören kimsenin, bundan sonrasında o evde kalmayacağına başka bir yere niyet edip taşınacağına işaret eder. Rüyada yatağında abdest aldığını gören kimsenin hanımından yada dostundan ayrılmasına işaret eder.

Rüyada başkasının evinde abdest aldığını gören kimsenin büyük bir zarara uğramasına ve gizlediği şeylerin meydana çıkmasından dolayı rezil olmasına işaret eder. Çöplükte ve deniz kenarında bir yerde abdest alsa, üzüntü, üzüntü ve acıların gitmesine işaret eder.

Rüyada abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kimse kederli ise, Allahu Teala onu bu üzüntüsünden kurtarmış olur. Korkusu var ise, Allahu Teala onu korkmuş olduğu şeyden güvenilir eder, hasta yada borçlu ise, Allahu Teala ona şifa verir. Borcunu ödemesine olanak nasip eder.

Rüyada abdestinin belli yerlerini yapamadığını gören kimsenin, arzu etmiş olduğu şeyin tamamlanmamasına işaret eder. Rüyada sıcak su ile abdest aldığını gören hiç kimseye, üzüntü, üzüntü ve hastalık isabet eder.

Rüyada abdest almak, o günlerde herhangi bir sıkıntınız, üzüntünüz var ise fazlaca yakın bir zamanda bunlardan kurtulacağınıza, eğer borcunuz yada hastalığınız sizi üzüyorsa bunlardan da kısa sürede kurtulup feraha kavuşacağınıza ve günahlarınızın affedileceğine işarettir. Bu rüyayı gören şahıs hastaysa şifa bulur, günahkâr ise tövbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete nail olur. 

Rüyada görülen abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selametin ve huzurun anahtarıdır.

Rüyada abdesti var iken yine abdest aldığını görmek, rahmet üstüne rahmete, nimet üstüne nimete delalet eder. Gene rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını yada gusül yaptığını gören kimse, zayi etmiş olduğu şeyini bulur. Bir şahıs rüyasında namaz kıldığını görürse, üzüntü ve üzüntüden halas olur ve gamdan kurtulur. 

Rüyada süt yada bal ile abdest aldığını görmek, din hususunda selamete delalet eder. Abdest aldıktan sonrasında eliyle abdest suyundan içtiğini görmek, hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan güvenilir olmaya delâlet eder. Yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek, kişinin eşinden yada dostundan ayrılacağına delalet eder.

Abdest

Leave A Reply