Adamak

0

Ek olarak bakınız; Rüyada Adak.

Rüyada kendini bir şeye adadığını ve o iş için oldukça çaba harcadığını görmek, sevdiğiniz insanlarla yorumlanır.

Rüyada kendini adamış olduğu şahıs için sevmiş olarak çalıştığını gören kimsenin kendini adamış olduğu hiç kimseye bir hayrı dokunur.

Rüyada birinin kendini bir işe adadığını görmesi o işte yükseleceği anlamına gelir. Rüyada kendisine adanmış bir şahıs gören kimse, o kimsenin yararını görür. Rüyada çevresinde ona kendini adamış kişiler gören kimsenin çalmış olduğu işle beraber kendi de yükselir.

Rüyada kendini çocuklarına adadığını gören kimse iyi bir anne ve iyi bir baba olmak için oldukça çabalar ve çabalarının sonucunu görür.

Rüyada bir kurban adadığını gören kimse adağını yerine getirmemişse getirmesi gerekir. Rüyada bir kurban adadığını ve bunu kestiğini gören kimse yakarma alır.

Rüyada başka bir kimsenin adağının kesildiğini gören kimse o kişiden iyilik görür. Rüyada kurban haricinde bir adak adadığını gören kimse gerçek hayatta bir şeye söz verecek ve sözünü tutacak anlamına gelir.

Adamak

Leave A Reply