AFAD İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Nedir? | 2022 İRAP Dökümanları

0

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), mevcut ilin afetselliğini ve afetlerin ihtimaller içinde etkilerini ortaya koyan ve bu tesirleri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak emek harcamaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan plandır. Plan kapsamında iller, birbirinden değişik afet risklerine haiz olduğundan öncelikli tehlikeler, riskler, risk azaltma eylemleri o yereldeki paydaşlarla ortaya konup en kısa sürede uygulamaya geçirilmesi hedeflenmiştir.

2022 Yılı TMMOB’ye Bağlı Mühendis ve Mimar Sayıları

İRAP hazırlama süreci 5 modülden oluşur ve bu modüller birbirini tamamlayacak sırayla gerçekleştirilir.

  • MODÜL 1: İlin Genel Durumu
  • MODÜL 2: Çekince ve Risk Değerlendirmeleri
  • MODÜL 3: Mevcut Durum Analizi
  • MODÜL 4: Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri
  • MODÜL 5: İzleme ve Değerlendirme

Bu bölümlerin hazırlanmasını kolaylaştırmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafınca hazırlanmış olan İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlama Kılavuzu’ndan faydalanılmaktadır.

Modül 1

İlin Genel Durumu (il profilinin ortaya konulması): İlin genel olarak en güncel durumunun ilgili mevzu başlıkları altında ele alındığı ve tertipli aralıklarla güncellenmesi ihtiyaç duyulan modüldür.

☞ Sanal Şantiyede gösterilen içerikleri telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
-
☞ Güncel inşaat araç-gereç tutarları için tıklayın. 

Modül 2

Çekince ve Risk Değerlendirmeleri: İldeki çekince ve risklerin ortaya konulduğu, mekânsal olarak ifade edilmiş olduğu bölümdür. Bu bölüm sonuçlarına gore riskleri azaltmak adına ortaya konacak eylemlerin neler olabileceği hakkında bazı fikirleri de bununla beraber getirir.

Modül 3

Mevcut Durum Analizi: İldeki iç ve dış faktörlerin kapsamlı ve detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ile ilgili riskleri azaltmadaki kapasitenin ortaya çıkarılmasını amaçlar. 1. Çalıştayda oluşturulan olay-önlem tabloları, senaryolar ve GZFT tablosunun özetlenerek yazılmasıyla oluşturulur.

Modül 4

Afet Risk Azaltma Amaç, Hedef ve Eylemleri: Modül 4, eylemlerin amaç(lar) ve hedefler doğrultusunda ortaya konulduğu modüldür. Çalıştaylar esnasında netleştirilen eylemlere ilişkin görevli ve destekleyici kurum/kuruluşlar, gerçekleştirme periyodu, önceliklendirme benzer biçimde mevzulara bu modülde yer verilmektedir.

Modül 5

İzleme ve Değerlendirme: İRAP taslağı tüm paydaş kurumlarca onaylandıktan sonrasında, eylemleri programlı bir şekilde takip ederek uygulama aşamalarını değerlendirecek olan süreci özetleyen bölümdür.

İRAP Hazırlanma Ve Uygulama Aşamalarında Kimler Yer Almaktadır?

Valilik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda; kamu kurum ve kuruluşları, mahalli yönetimler, üniversiteler, {özel sektör}, sivil cemiyet kuruluşları ve vatandaşlar İRAP paydaşları arasındadır. Fazlaca paydaşlı bu süreç, planların hazırlanmasında ve uygulanmasında bütüncül bir yaklaşım ortaya konulmasını sağlamaktadır.


İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlama Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayın.


İstanbul İRAP Dökümanı

Dökümana ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

Ankara İRAP Dökümanı

Dökümana ulaşmak için bağlantıya tıklayın.

İzmir İRAP Dökümanı

Dökümana ulaşmak için bağlantıya tıklayın.


Şehrinize ilişkin İRAP dökümanı için bulunduğunuz şehrin AFAD web sitesine göz atmanız kafi olacaktır. Örn. Elazığ İRAP pdf şeklinde arama motorunda arama yapabilirsiniz.

Leave A Reply