A'mak-ı Hayal Filibeli Ahmed Hilmi

0
A'mak-ı Hayal kapağı

Yazar(lar)

Kategori(ler)

Yayınevi

Kırık bağlantı ya da bozuk dosya mı var?


Izahat

İkinci Meşrutiyet Süreci’nin mühim düşünce insanlarından Filibeli Ahmed Hilmi A’mâk-ı Hayâl kitabında, roman kahramanı Raci’nin kişiliğinde insanlığın temel meselelerine eğiliyor: Yaşamın anlamı nedir? İnsanın varoluş amacı nedir?
Kitapta Ahmed Hilmi Bey, roman kahramanı Raci’nin yaşadıklarıyla felsefenin insanı gerçek mutluluğa ulaştıramayacağını göstermek istemiştir. Ona bakılırsa gerçek mutluluk, Evrenle Yaratıcı içinde bağları kurarak bu ilişkiyi bütünlemektir. İslam’da bu görüşü dini yönden benimseyip açıklayan kişilerin başlangıcında Hallac-ı Mansur, Nesimi, Zünnun-i Misri, Şebusteri, Şeyh Attar, Muhiddin-i Arabî gelmektedir.
Gerçekte kitaba bu yönüyle bakıldığında; kitap okura benzeri olmayan bir düşünme sahası bırakmaktadır.


Leave A Reply