Anne Babaya Güzel Sözler

0

Anne Babaya Güzel Sözler İnsan dünyaya vardığında  iki korumaya haizdir. Anne ve baba kişinin korunmasında en büyük unsurlardır.  Bu yüzden devamlı ebeveyne güzel sözler söylenmesi de bir teşekkür niyetiyle yapılmalıdır.

Dünyadaki en büyük iki nimet olmaları, her daim evlatlarıyla birlikte olmaları kişiye kafi gelir. Yaşamın tüm zorluklarıyla baş edebilmek adına insanoğlunun güç almış olduğu en mühim hazineler şüphesiz ki anne ve babadır. Babanın fedakarlıkları ve her daim desteği, annenin ise kendinden feragat etmeleri tüm maddi unsurları siler, maneviyatı şahlandırır.

Anne ve babasının ellerini sürekli üstünde hisseden evlatlar, mutluluğa ve huzura hakikaten haizdir.

Anne ve babalık her insana nasip olmazken hakkıyla yapanlar için evlatlar en talihli kişiler haline gelir. Gerçek bir dost isteyenler için anne ve baba kafi olurken onlara her daim güzel sözler söylemek de layık oldukları durumdur.

Ebeveyne yakarma Sözleri

Övgüler ve teşekkürler devamlı anne ve babaya olmalıdır. Sizler de gerek hususi günlerde gerek senenin her gününde anne ve babanızı bu güzel sözlerle mutlu edebilirsiniz. Aşağıda yer kabul eden sözlerle oldukça daha iyi bigün geçirmelerine vesile olabilirsiniz.

Kolaylıkla toplumsal medya uygulamalarıyla sözleri iletebilir, mesajlaşma programlarıyla da gönderebilirsiniz. Her an sizleri düşünen anne ve babanız için hazırlayacağınız sürprizlere de bu sözleri ilave edebilirsiniz.

Anne Babaya Güzel Sözler
Anne Babaya Güzel Sözler

Anne Babaya Güzel Sözler

 • Anne gezindiğin bağ, baba yaslandığın dağdır.
 • Annenin duası, babanın gölgesi yeter.
 • Aile, kralların bile giremediği bir kaledir. Emerson
 • Baba benzer biçimde devlet, ana benzer biçimde nimet bulunmaz.
 • Ana baba ahının zehrini içen kurtulamaz. Ali Fuat Başgil
 • Anne ve baba hakkı hiçbir süre ödenmez.
 • Ebeveynin iyisi kötüsü olmaz. En kötüsü onlarsız kalmaktır.
 • Babanın kültürü oğuldan, annenin fazileti kızdan belli olur.
 • Terbiye, bir anne ve babanın çocuklarına bıraktığı en kalıcı mirastır.
 • Aile yaşamının güzelliği benzer biçimde hiçbir şey yoktur. Oscar Wilde
 • Baba koruma ve yardımın, anne şefkat ve sevginin sembolüdür. La Edri
 • Tanrı size anne ve babanıza itaatsizliği harama kıldı. Hadisi Şerif
 • Kul, ana babasına duayı unutmuş olduğu süre rızkı kesilir doğrusu bereketi gider.
 • Sizin hayırlı olanınız anne ve babasına hayırlı olanınızdır. Hadis-i Şerif
 • Bir anne, bir baba sizlere yaşamı devamlı öğretecek en iyi öğretmenlerdir.
 • Tanrı, ebeveyne iyilik yapmayı tanrısal gazaptan korunma vesilesi kıldı.
 • Bir babanın evlatların yapabileceği en büyük iyilik onların annelerini sevmektir.
 • Annenin kalbi evlatlarının okuludur ve bir baba yüz öğretmene bedeldir.

Babaya güzel sözler

 • Anne ve babalar evlatlarıyla ilgili olan bazı şeyleri duymazlar fakat kalbiyle hissederler.
 • Bir çocuğun gelişimi bir ailedeki sevgi, muhabbet ve ebeveynin şefkati ile olur.
 • Tanrı’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Tanrı’ın öfkesi de ebeveynin öfkesindendir.
 • İyi bir anne, iyi bir baba demek, gelecek nesillere iyi gençler yetiştirmek anlama gelir.
 • Anne ya da babayı yitirmek demek, sizin için akan bir yakarma pınarının kuruması anlama gelir.
 • Bir annenin ve babanın fazileti, iyi yaşamı çocuklarına bırakacağı en büyük servettir.
 • Gelsem şimdi eve, çalsam zili, kapıyı annem açsa, kim geldi hanım diyen de babam olsa.
 • Anne ve babanızın kıymetini bilin, Bigün yanağını değil toprağını öpersiniz. Anonim
 • Eğer anne ve babanız yaşıyorsa şuan dünyanın en talihli insanı sizsiniz. Bunu kıymetini bilin.
 • Bir aileyi yönetmek, bir devleti yönetim etmekten {hiç de} daha kolay değildir. Montaigne
 • Hani devamlı derler ya adettendir babanın biriktirdiğini oğlu saçar, annenin çeyizini kızları açar.
 • Anneler ve babalar evlatları mutlu olduğu süre mutlu olur, evlatları üzülmüş olduğu süre üzülürler.
 • Hayatınızı sigorta ettirmek ve her türlü belalardan korunmak istiyorsanız anne ve babanızın duasını alın.
 • Anne babana iyilik et, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara güzel söz sözle. İsra Suresi
 • Anne ölünce bir yuva yıkılır, başka bir yuva kurulur fakat hiçbir süre ilk aileniz benzer biçimde rahat ve mutlu olması imkansız.

Ebeveyn kıymeti

 • Hiçbir güç bir adamı baba kadar kuvvetli, hiçbir makyaj bir hanımı anne sevgisi kadar güzel yapması imkansız.
 • Anne ve babasının duasının alan bir evlat devamlı daha güvendedir, bedduasını alan ise her an tehlikededir.
 • Hiçbir güç bir adamı baba kadar kuvvetli, hiçbir makyaj bir hanımı anne sevgisi kadar güzel yapması imkansız.
 • Anne gezindiğin bağ, baba yaslandığın dağdır. Ömrümün en güzel çağı annen ve babanla olandır. Ataol Behramoğlu
 • Tanrı’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Tanrı’ın öfkesi de ebeveynin öfkesindedir. Tirmizi
 • Anan baban sağ iseler nimet bil. Hizmet edip ikramı, ganimet bil. Yakarma ederlerse cana minnet bil. Hak rızası bir ihtimal onda gizlidir.
 • Anne ve babalara devamlı saygı göstermeliyiz. Hiçbir süre onlara saygıda kusur etmemeliyiz.
 • Anne ve babanıza iyilik edin ve ihsanda bulunun ki, çocuklarınızda size karşı itaatle ve hürmetkar olsunlar. Hz. Muhammed
 • Rabbim tüm annelere babalara uzun yaşam versin, bizleri de onlara hayırlı evlat olmayı nasip etsin.
 • Ana-babaya hürmeti bilmeyen, yediği sofradaki ekmeğe teşekkür etmeyen, insana kıymet vermeyen, şüphesiz dalalettedir. Mazhar Osman
 • Babalarının taşkınlıklarını, evlatların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek erdem cevheri anne kalbidir. Abdurrahman Onur Güzelyazıcı
 • Baba rızık kapısıdır açmasını bilene, anne aden kapısıdır girmesini bilene, kardeş gönül aynasıdır bakmasını bilene, evlat deniz suyudur ne içilir ne vazgeçilir.
 • Anne ve baba kıymeti devamlı bilinecek bir altındır. Ne süre onları kaybedersin kıymetini oldukça daha iyi o süre anlayama başlarsın.
 • Ben annemi iyi mi sevmem ki o,  beni bir süre karnında, uzun bir süre da kucağında, ölünceye kadar kalbinin şefkat köşesinde taşımıştır. Ona saygısızlık göstermekten daha aşağılık bir şey bilmiyorum. Abdurrahman Cami
 • Siz asla gördünüz mü evladı mutsuz iken bir anne ve babanın mutlu bulunduğunu. Bir adam baba olduktan sonrasında, bir hanımda anne olduktan sonrasında devamlı evladının mutluluğu için çalışırlar.
 • Biz, insana, ana-babasına iyilikte bulunmayı tavsiye ettik. Bilhassa de anasını tavsiye ederiz ki, o, kat kat zaafa düşerek ona hamile kalmış, emzirmesi de tam iki yıl sürmüştür. Binaenaleyh; bana ve ana-babana şükret. Lokman Suresi
 • Başarısızlık ve felaketlere karşın, hayata karşı güvenlerini sonuna kadar saklayabilen iyimser insanoğlu, daha oldukça iyi bir anne ve baba tarafınca büyütülmüş olanlardır. Andre Maurois
Leave A Reply