Azerbaycan Asgari Ücret Ne Kadar?

0

Azerbaycan Asgari ücret 2022 senesinde 750 Manat ( 7512,22 TL – 442,85 Dolar) olarak belirlendi. 2021 senesinde ise bu veriler 650 manat şeklindeydi.

Azerbaycan Asgari Ücret 2022’de Ne Kadar Oldu?

Manat Azerbaycan’ın resmi para birimidir. 2022 yılı itibariyle Azerbaycan’da asgari ücret 750 manattır. Bu tutarı Türk lirasına çevirdiğimiz zaman ise 7512,22 liraya eş değerdir. Bu açıdan bakıldığında bahsettiğimiz miktarın ülkemize kıyasla oldukça iyi bulunduğunu söyleyebiliriz. Azerbaycan ekonomisinin istikrarlı bir halde büyümesi ve Türk lirasının son dönemde ciddi kıymet kaybetmesi bu durumun temel sebepleri olarak gösterilebilir.

Azerbaycan Asgari Ücret Ne Kadar?
Azerbaycan Asgari Ücret

Son dönemde vatanımızda yaşanmış olan negatif kur dalgalanmaları neticesinde pek oldukça vatandaşımızın gözü yurt dışındaki emek harcama olanaklarına çevrilmiş durumda. Bu mevzu için araştırılan ülkelerin başlangıcında gelenlerden birisi de kuşkusuz Azerbaycan. Gerek din, dil ve ırk birlikteliği gerekse coğrafi konumunun ülkemize olan yakınlığı, Azerbaycan‘ı tercih edilen bir ülke haline getirmekte. Peki Azerbaycan’da çalışanlara ödenen en alt limit olan asgari ücret ve emek harcama şartları iyi mi? Nüfusun yüzde kaçı asgari ücretle çalışıyor? Ülkenin genelini temsil eden başkentte olanaklar ne durumda? Gelin mevzuyu beraber irdeleyelim.

Azerbaycan Asgari Ücret 2021 Senesinde Ne Kadardı?

2021 Yılı asgari ücret verilerine bakıldığında bu tutarın Azerbaycan Asgari Ücret 650 manat olduğu görülmektedir. O dönem kurlarında bu miktar Türk lirası bazında 2200 ile 2500 lira aralığına düşmekteydi. Türk lirasının son yılda çizdiği negatif çizgi manat karşısında da ciddi kıymet kaybı yaşamasına sebep oldu. Bu durum iki ayrı yılı kıyasladığımız süre açıkça görülmektedir.

Azerbaycan Asgari Ücret Kaç Dolar?

Azerbaycan Asgari Ücret Ne Kadar?
Azerbaycan Asgari Ücret Kaç Dolar?

Güncel kur verilerine baktığımız süre Azerbaycan asgari ücret tutarı olan 750 manatın 442,85 dolara denk geldiğini görmekteyiz. Azerbaycan’ın son dönemde yapmış olduğu ekonomik atılımlar ve enerji ihracatçısı konumu çalışan ücretlerinin de daha iyi tutarlarda kalmasına vesile olmuştur. Bununla beraber ekonomik büyümeye paralel olarak ücret iyileştirmeleri de günden güne pozitif bir çizgi kazanmaktadır.

Azerbaycan Asgari Ücret Çalışan Oranı Nedir?

Devletimizde asgari ücretli çalışan sayısı ve bu sayının çalışan nüfusa oranı oldukça fazladır. Son verileri incelediğimiz süre bu oranın çalışan nüfusun yarısını kapsadığını görebiliriz Azerbaycan’ da ise bu durumun tam tersine Azerbaycan asgari ücretli çalışan nüfus miktarı, genele oranla oldukça azdır. Çalışan nüfusun yalnız yüzde bir buçuğu asgari ücretle iş yapmaktadır. Şu demek oluyor ki Azerbaycan’da edindiğiniz bir işten asgari ücret kazanmanız oldukça düşük bir ihtimaldir. Bu da yurt dışı tercihinizi Azerbaycan’dan yana yapmanızı destekleyecek etmenlerden biridir.

Azerbaycan Emek harcama Şartları

Azerbaycan’ da çalışmanın kişiye katacağı ilk avantaj kesinlikle yabancılık duygusunun öteki ülkelere nazaran oldukça daha azca hissedilmesidir. Bu durum bir gurbetçi için oldukça kıymetli bir ruhsal ve sosyolojik kazanımdır. Bunun pozitif tesirleri iş hayatınıza ne olursa olsun yansıyacaktır. Emek harcama partnerlerinizle genel itibariyle aynı dili konuşuyor olmanız ve birkaç nüans farklılığı haricinde benzer kıymet yargılarına haiz olmanız iş ve günlük hayatınıza olan adaptasyonunuzu oldukça kolaylaştıracaktır.

Azerbaycan Asgari Ücret Ne Kadar?
Azerbaycan Emek harcama Şartları

Azerbaycan’ da ki sektörel iş dağılımını incelediğimiz süre ise başı inşaat, besin ve hizmet sektörlerinin çektiğini söylemek mümkün. Ülkede etkinlik gösteren Türk firmalarının da tesiri sonucunda bu sektörler başta olmak suretiyle pek oldukça sektörde bir Türk çalışanının iş bulması daha kolay hale gelmekte. Ek olarak Bakü, Gence, Nahçıvan şeklinde kent ve bölgeler çalışan istihdamının en fazla yapıldığı yerlerdir. Bu noktalarda iş bulmanın daha kolay bulunduğunu söyleyebiliriz.

Belirli şartlarda ki seyahatler de son dönemde iki ülke içinde ki dostluk adımları doğrultusunda vize istenmemekle beraber Azerbaycan’da çalışmak isteyen kişilerin ihtiyaç duyulan emek harcama ve oturma izinlerini almaları gerekmektedir.

Bakü’de Çalışmak

Azerbaycan diyince Bakü’ye ayrı bir ayraç açmamak herhalde olmaz. Azerbaycan’da çalışmak isteyenlerin araştırdıkları şehirlerin başlangıcında Bakü gelmektedir. Bakü Azerbaycan’ın başkenti olmakla beraber gelişmiş bir endüstri ve hizmet sektörüne haizdir. Ek olarak kent haiz olduğu kıyı şeridi yardımıyla ayrı ehemmiyet ve kıymet kazanmaktadır. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı Bakü’de ki iş olanakları oldukça gelişmiştir.

Çeşitli sektörlerde istihdam edilen çalışan sayısı oldukça fazladır. Bununla beraber sektör başlıklarına günden güne yenileri eklenmeye devam etmektedir. Ülkenin başta enerji olmak suretiyle, pek oldukça alanda attığı istikrarlı adımlar haiz olduğu siyasal, toplumsal ve sektörel statü sebebiyle Bakü’yü direkt olarak pozitif yönde etkilemektedir.

Bakü’de çalışmanın negatif noktalarına baktığımız süre ise şehirde hayata devam etmenin genel olarak pahalı bulunduğunu söylemek mümkün. Pek oldukça ülkenin gelişmiş şehirlerinde görülen bir durum olan pahalı yaşam şartları Bakü içinde geçerlidir. Bu yüzden iş bulma mevzusunda ne kadar iyi de olsa günlük giderlerinizin ekonomik değerlerde olmasını istiyorsanız, Bakü pek de iyi bir tercih olmayabilir. Sadece gene de Bakü’de ki sektörel rekabetin size genelden daha iyi ücretler kazandırabileceğini hatırlamakta yarar var.

Bu yazımızda sizlere kardeş ülkemiz olan Azerbaycan Asgari ücret ne kadar olduğu hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Ek olarak Azerbaycanda’ki yaşam koşullarından da bahsettik. Meraklısı için Alta detaylı videolu ifade ekliyorum.

YouTube video

Dikkatinizi Çekebilir: Ukrayna Asgari Ücret – Almanya Asgari Ücret – ABD Asgari Ücret – İngiltere Asgari Ücret – Rusya Asgari Ücret  – Hollanda asgari ücret

Leave A Reply