Cinsiyet Üstüne Version —

0

İnsanın ve hayvanın cinsel gereksinimlerini açıklamak için, biyolojide “cinsel bir dürtü”nün varlığından söz edilir. Aynı şekilde, açlığı anlatmak için de bir beslenme dürtüsünün olduğu varsayılır. Bununla birlikte halk dilinde cinsel gereksinim için açlığa karşılık gelen bir kelime yoktur. Halkın görüşü, cinsel dürtünün niteliği ve karakterleri üzerine bazı kati düşünceler ihtiva eder. Freud, bu aşamada müdahale etme gereği duyar ve cinsel bastırmaların çocuklar üstünde iyi mi evrildiğini sergiler. Freud’un anlaşılmasında kilit görevi oynayan ve büyük gürültüler kopararak sert tartışmalara yol açan Cinsiyet Üzerine, her aydının hatta her ebeveynin kesinlikle okuması gereksinim duyulan temel yapıtlardan biridir.

Leave A Reply