Engelli Emeklilik Şartları Nelerdir Tüm Detaylarıyla 2023

0

Engellilerin emeklilik şartları incelenirken, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanlarının ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Engellilerin emeklilik şartları engellilik oranları doğrultusunda belirlenmektedir. 01.10.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe alınan 5510 sayılı kanunla birlikte kanunun yürürlüğe girdikten sonraki tarihlerde sigorta işlemi başlayanlar için yeni yasal düzenlemeler getirilmiştir. Bu tarihten önce sigortaları başlayanlar eski yasa hükümlerine tabiidir.

SSK ENGELLİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

  • 10. 2008 tarihindeki yeni düzenlemeye göre; Sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten önce % 60 ve daha yüksek oranda hastalık veya engeli bulunanlar ve bu sebeple malullük aylığından yararlanamayan kişiler, en az on beş yıldır sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malullük, ölüm ve yaşlılık sigortaları primi bildirmiş olmak şartıyla aylığa bağlanırlar.
  • Yetkili sağlık kurulları tarafından usulüne uygun olarak verilmiş raporlar ve tıbbi belgelerin incelenmesi neticesinde, çalışma gücündeki kayıp oranı % 50 ila % 59 arasında olduğu tespit edilen engellilerin en az 16 yıl süresinde sigortalı olmaları ve 4320 gün prim ödemelerinin olması gerekmektedir.
  • Yine engellilik oranları % 40 ila % 49 arasında olan engellilerin en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün prim ödemelerinin bulunması halinde her hangi bir yaşa bağlı olmadan engelli sıfatıyla erken emekli olabilirler. Aşağıda verilen tabloda kademeli olarak engellilerin emeklilik şartları görülmektedir.
    • 01 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı bulunan engelliler, sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten önce 2/3 oranında hastalık veya engeli bulunması ve bu nedenle malullük aylığı almıyorlarsa yaşları ne olursa olsun on beş yıldan beri sigortalı olmak ve en az 3600 gün prim ödemiş olmak koşuluyla emekli olabilirler. Aşağıdaki tabloda 01 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanların kademeli olarak emeklilik durumları görülmektedir.

 

EMEKLİ SANDIĞI ENGELLİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

  • 01 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta başlangıcı yapılmış, engelli kadrosunda olan veya engelli kadrosunda olmamasına rağmen sigorta başlangıç tarihinden önce % 40 veya daha fazla oranda engelli raporu olan emekli sandığı çalışanları 15 yıl, yani 5400 günü doldurmaları halinde emekli olmaktadırlar.
  • Doğuştan özürlü olup 01 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar, ellerinde işe başlamadan önce rapor olsa da işe başladıktan sonra rapor çıkarsalar da 5400 gün ve 15 yıl süresini tamamlamış olmaları kaydıyla erken emekli olabilirler.
  • Sonradan engelli duruma düşenler, kurumlar tarafından usulüne uygun olarak bu durumu belgeledikleri takdirde % 50 ila % 59 oranında engelli olanlar için 5760 gün, % 40 ila % 49 arasında engelli olanlar için 6480 gün prim ödemeleri olması halinde erken emekli olabilirler.
  • 01 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olarak çalışmaya başlayanlar, SSK’lılarla aynı yasal mevzuata tabiidir.

BAĞ-KUR ENGELLİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

01 Ekim 2008 tarihinden önce engelli Bağ – kur emeklilerinin erken emeklilik şanslarının olmaması bu tarihteki yasal düzenlemeyle değiştirilmiş ve engelli Bağ – Kur’lulardaerken emeklilik şansına kavuşmuştur. Düzenlemeye göre, engellilik oranı % 60 ve üzerinde olanlar 15 yıl ve 3960 gün prim ödemeleri halinde, % 50 ila % 59 arasında engelli olanlar, 16 yıl ve 4320 gün prim ödemeleri halinde, % 40 ila % 49 arasında engelli olanlar, 18 yıl ve 4680 gün prim ödemeleri halinde erken emekli olabilirler.

Leave A Reply