İş Hukukuna Giriş pdf indir

0

İş Hukukuna Giriş
İÇERİK
 
I. Bölüm
Hukuk Terimi Ve Bölümleri
 
Iı. Bölüm
İş Hukuku Terimi, Tarihçesi Ve Özellikleri
 
Iıı. Bölüm
İş Hukukunun Kısa Zamanı
 
Iv. Bölüm
İş Hukukunun Kaynakları
 
V. Bölüm
Bireysel İş Hukuku
 
Vı. Bölüm
Toplu İş Hukuku
 
Vıı. Bölüm
İş Hukukunda Uyuşmazlık

Pdf kitap indir

Leave A Reply