Bir zamanlar uzak diyarlardan birinde, yemyeşil tabiat ananın içinde yaşayan, hayvan sever ve oldukca akıllı bir çoban yaşarmış. Bu ufak çoban o denli zekiymiş ki, her soruya verdiği doğru cevaplarla insanları oldukca şaşırtırmış. Günlerden bigün akıllı çobanın muhteşem zekası kralın kulağına kadar gitmiş. Kral da bu akıllı çobanı görmek ve tanımak istemiş.

Akıllı çoban bunu duyunca oldukca heyecanlanmış ve derhal kralın huzuruna çıkmış. Kral çobana demiş ki, gel bakalım akıllı çoban, şimdi sana üç tane sual soracağım. Eğer bu soruların hepsine yanıt verirsen seni ülkenin mühim işlerinde görevlendireceğim. Saraylarda yaşayacaksın. Demiş. Çoban da tamam demiş ve kral sorularını yöneltmeye başlamış.

Yeryüzünde Hangi Denizde Kaç Damla Su Vardır?

Minik çoban bu soruya şöyleki yanıt vermiş. Kralım, bunu öğrenmek için, denizleri beslemekte olan organik su kaynaklarını ve bulutları izlemek gereklidir demiş. Bulutlardan denizlere yağmur damlaları damlıyor ve derelerden akan sular da denizlere dökülüyor. Eğer biz bu organik su kaynaklarını denetim edemezsek, denizlerdeki su damlalarının da kaç tane bulunduğunu öğrenemeyiz. Minik çoban krala bu şekilde yanıt vermiş ve kral öteki soruya geçmiş.
Evrendeki Sonsuzluğun Süresi Ne Kadar?
Minik çoban derhal cevaplamaya başlamış. Kafdağı’nın yükseklik mesafesinin 1 saat, derinliğinin 1 saat ve genişliğinin de 1 saat bulunduğunu söylemiş. Bu sebeple de Anka kuşu Kafdağı’na her yüz yılda bir gelir. Anka kuşu Kafdağı’na ulaşınca dağı gagalar. Anka kuşu Kafdağı’nı gagalamayı bitirdiğinde ise, tamı tamına 1 saniye geçmiş olur. Böylelikle, evrendeki sonsuzluğun 1 saniyesi geçmiş olur. Minik çobanın ikinci soruya da cevabı buymuş. Kral, büyük bir şaşkınlık içinde son sorusuna geçmiş.

Gökyüzünde Kaç Yıldız Vardır?

Minik ve akıllı çoban bu suali cevaplamadan ilkin kraldan büyükçe bir kağıt ve kalem rica etmiş. Kral, ufak çobanın isteğini derhal yerine getirmiş. Minik çoban kağıdın üstüne bir sürü nokta koymuş. Çoban, kağıdın üstüne oldukca fazla sayıda noktalar koymuş. Kim noktaları saymaya çalışsa da, hepsi aynı olduğundan bir süre sonrasında karışmış. Kimse kaç nokta bulunduğunu sayamamış. Ondan sonra ufak çoban krala, buraya çizdiğim noktalar kaç tane ise, gökyüzünde de o denli oranda yıldız bulunmaktadır, saymak size kalmış, demiş. Ondan sonra kral cevabı açıklayacağını söylemiş.

3 Sorudan Sonrasında Minik Çobanın Sonucu

Kral çobana, aferin ufak çoban. Oldukca zekisin, 3 soruya da doğru yanıt verdin. Sen artık bu ülke için oldukca mühim bir şahsiyet olacaksın demiş. Kral ufak ve akıllı çobanı, ülkenin divan üyesi halletmeye ve mühim kararlar alınırken çobanın da yüksek kurulda olmasına karar vermiş.
Site Adresi:

Bir cevap yazın