Lenfosit Düşüklüğü

Lenfosit Düşüklüğü Sebepleri ve Çeşitleri Nedir Kanımızdaki akyuvar hücrelerinden birisi olarak tanımlanan Lenfositler belirli bir seviyenin altında risk oluşturabilir.

Bilhassa bağışıklık sisteminin enerjisini kaybetmesi ve virüslü hücrelerin engellenememesinde ciddi bir hisse sahibidir.

Lenfosit Düşüklüğü (Lenfopeni) Sebepleri

Lenfosit Düşüklüğü Lenfositler vücudumuzda bolca oranda bulunan bir akyuvar türüdür. Lökosit olarak adlandırılan gruba dahildir.

Kanda bulunan alyuvarlar ve akyuvarlar içinde boyut açısından minik hücre grubunda yer alırlar. Aslına bakarsak boyut açısından incelendiklerinde alyuvarlara oranla oldukça daha büyüktürler. Sadece akyuvarlar içinde minik grupta yer almaktadırlar.

Lenfosit düşüklüğü ise değişik türlere ayrılmış olan bu lökosit miktarının belirli referans düzeyinden daha düşük olma durumudur.

Bedenimize karşı oluşabilecek her türlü tehdidi absorbe eden hücre yapılarıdır. Bununla birlikte lenfosit bağları olarak malum doku hücrelerinin oluşmasında da başrol oynar.

Lenfopeni olarak adlandırılan lenfosit düşüklüğü bu aşamada ciddi bir hastalık olarak tanımlanabilir.

Zira ihtimaller içinde risklere ve vücudu tehdit eden bakteri ve tümörlere karşı bağışıklık sisteminin savunmasız kalmasına sebep olurlar.

Lenfosit Düşüklüğü Sebepleri ve Çeşitleri Nelerdir

Lenfosit Nedir ve Çeşitleri Nedir?

Lenfosit, beyaz kan hücresi olarak adlandırılan akyuvarlara ilişik bir türdür. Bağışıklık sisteminin temel savaşanları arasındadır.

Ihtimaller içinde bir virüs, bakteri, tümör yada ur vakalarında sayısı hızla artar ve belli bölgede onarım sağlarlar.

Bununla birlikte hastalıklara karşı direnç mekanizmasını oluştururlar. Enfeksiyonlara karşı olan direncinizin direkt Lenfosit seviyesi ile bağdaştırılabilmesi mümkündür.

Lenfosit üretimi bir çok insanda değişik değerlerde olabilir. Aslına bakarsanız “Lenfopeni” hastalığının çıkış noktası budur.

Kemikte yer edinen kemik iliğinde üretimi gerçekleşen Lenfositler vücuda dağılarak tam koruma sağlar. Lenfosit düşüklüğü teşhisi konulduğunda ise bu durumda bir aksama olduğu anlaşılır.

Kanımızda yer edinen üç değişik Lenfosit çeşidi vardır. Bu çeşitler içinde da belli değişkenler gözlenebilir.

Natural Killer – NK (Naturel Öldürücü Hücreler)

Ihtimaller içinde bir hastalık, tümör, bakteri ya da benzeri bir tehdit algılandığı süre vücudun Natural Killer hücreleri içinde bulunan Lenfositler çoğalır.

Direkt 1 Major Histokompatibilite Kompleksi ile zararı dokunan hücrelerin üstünde bir kalkan vazifesi görürler. Her insanoğlunun naturel bağışıklık sisteminin temelinde bu lenfositler yatar. Total Lenfosit miktarının yalnızca %10’unu kapsarlar.

Bond Marrow Dependent (B Lenfositler)

Totalde gene %10’luk kısmı kapsayan B Lenfositleri sıvı zehirlenmelerden ve vücudun antikor ihtiyacından dolayı üretilirler.

Ihtimaller içinde bir zehirlenme olmadığı takdirde uyarılmadıklarından dolayı antikor üretimi gerçekleşmez. Yalnızca uyarılma sonucunda kısa sürede çoğalırlar ve mevcut bölgede iyileşme ve bağışıklık yaratırlar.

Thymus Dependent (T Lenfositler)

Akyuvarlar içinde Lenfositleri ele aldığımızda toplamının %80’ini oluşturan bir hücredir. Hücresel anlamda B Lenfositleri ile ortak çalışabilirler.
Bununla birlikte sıvısal olarak bir riskle karşı karşıya kalındığında B Lenfositleri uyaran hücre yapısıdır. Kan haricinde lenflerde de gözlemlenebilir.

Bakteri yada virüs riski oluştuğu süre tespit edilmesinde ve koruma kapsamında bu hücrelerin yok edilmesinde mühim rol oynarlar.

Lenfosit Düşüklüğü İçin Referans Değerler

Lenfosit hücreleri hayatımızı sürdürebilmemiz için oldukça önemlidir. Bilhassa lenfopeni hastalarında bağışıklık odaklı pek oldukça hastalığa rastlanabilir.

Hatta vücudun bağışıklığı haricinde virüslü hücrelere karşı koyamama ve onların çoğalmasını engelleyememe benzer biçimde oldukça sayıda etken söz mevzusu olur.

İç organların ve hücresel yapının çökmesine ya da kalıcı hasarlara yol açılmasında Lenfosit eksikliği mühim bir etkendir.

İnsanlarda genel olarak Lenfosit değerleri birbirine yakın gözükebilir. Bunun için referans değerler averaj olarak her insan için eşit miktardadır.

Erişkin insanlarda Lenfosit kıymeti 1.000 ve üstü olarak kabul edilir. Eğer 1.000’den düşük bir kıymet elde edilirse Lenfosit düşüklüğü şu demek oluyor ki Lenfopeni teşhisi konur.

Bu oran çocuklarda oldukça daha yüksektir. Kısaca daha çok Lenfosit sahibi olması gerekir. Çocuklar için referans kıymet 3.000 olarak alınır. 3.000 ve aşağısından bir kan testi alınırsa direkt Lenfopeni teşhisi konulabilir.

Lenfosit Düşüklüğü Niçin Olur?

Lenfosit düşüklüğünün sebepleri araştırıldığında oldukça sayıda tetikleyici unsurla karşılaşılıyor. Bilhassa vücudumuzda anlık olarak gelişebilen yada uzun süredir varlığını sürdüren hastalıklar burada ehemmiyet kazanıyor.

Bulaşıcı Virüsler

Burada HIV, Viral Hepatit salgınları, Verem benzer biçimde insanoğlu içinde bulaşıcılığı yüksek hastalıklar önemlidir.

Bu tip hastalıklar sebebiyle virüslerin çoğalması ve zaman içinde bağışıklık sisteminin müdahale edemez hale gelmesi Lenfopeni için tetikleyici olabilir.

Kronik Rahatsızlıklar

Böbrek yetmezliği olan hastalara çoğu zaman Lenfopeni teşhisi için yakın gözüyle bakılır. Şu sebeple böbrek yetmezliğiyle doğru orantılı olarak Lenfosit miktarında düşüş gözlemlenir.

Aynı durum sol kalp yetmezliği hastalarında da mevcuttur. Yinede denetim edilebilir bir durum olabileceğinin altını çizebiliriz.

MS, Lupus, Romatoid Artrit benzer biçimde tedavisi uzun devam eden hastalıklarda süreç uzadıkça Lenfopeni riski artabilir. Bilhassa steroid tedavisinde bu durumu oldukça daha sık gözlemleyebiliriz.

Kanser ve Kemoterapi

Aslına bakarsak kuramsal olarak öteki hastalıklar içinde sayılabilir. Fakat kanser başlı başına bir etkendir. Lösemi hastalığının oluşumuyla birlikte Lenfosit miktarı süratli bir halde düşer.

Öteki hastalıklarda kan takviyesi benzer biçimde tedavi metotları uygulanabilir. Sadece kan kanseri benzer biçimde vakalar için ilik nakli ile yeni Lenfosit üretiminin harekete geçirilmesi şarttır.

Radyoterapi tedavisi gören yada kanser sebebiyle kemoterapi alan insanların akyuvar sayısında ciddi düşüşler yaşanabilir. Lenfosit miktarında yaşanmış olan düşüşün yaşamsal oranda olmaması için tertipli denetim gerektirir.

Psikoloji ve Yaşam

Hastalıklardan dolayı kullanılan ilaçlar, yaşamsal faktörler, çevresel faktörler ve psikoloji her hastalığın merkezinde bulunur. Bu aşamada stres ve ruhsal eğilimler Lenfosit miktarında da belirleyici bir role haizdir.

Lenfosit Düşüklüğü Iyi mi Tedavi Edilir?

Lenfosit düşüklüğü tedavisi için ilk olarak bu düşüşün sebebini bilmelisiniz. Burada kan tahlili yaptırarak yada daha kapsamlı bir sıhhat taramasına girerek ilgili neticeleri hekiminize inceletin.

Arkasından ise uygulanacak tedavi metodunun belirlenmesi ve verilen tedavinin uygulanması haricinde bir şey kalmıyor.

Bazı kişilerde hormon seviyesindeki farklılıklar ya da stresten dolayı Lenfopeni görülebiliyor. Kimisi içinse kan tahlili sonucunda lösemi teşhisi konulabiliyor.

Yada kanser sebebiyle kemoterapi görmüş olduğu esnada Lenfosit eksikliği gözlemlenebiliyor.

Lenfosit miktarının düşmesine sebep olan etken bulunduktan sonrasında uygun bir tedavi metodu üretilmektedir. Tedavinin seansı ise bu sebebe bağlı olarak değişmiş olur.
Site Adresi:

Bir cevap yazın