Noter Maaşı Nedir?

0

Noter maaşları ne kadar? İşte güncel bilgiler. Noterler, başta vasıta alım satımı olmak suretiyle birçok insanoğlunun yakından bilmiş olduğu yerlerdir. Burada meydana getirilen işlemlerin tamamının resmi olması, noterlerin bir devlet kurumu bulunduğunu akla getiriyor. Sadece noterler bir devlet kurumu değildir ve burada çalışanların maaşları da devlet tarafınca ödenmez. Peki, noter maaşı ne kadar? Yazımızın devamında noter maaşı ve mevzuya ilişkin merak ettiğiniz öteki bilgileri bulabilirsiniz.

Noter Maaşı Nedir?
Noter maaşları 2022

Noter Maaşı

Noter maaşı, averaj olarak 30.000 TL seviyelerindedir. Sadece verilen bu sayı averaj olup, alınan maaşlar değişik unsurlara gore değişkenlik izah edebilir. Dolayısıyla burada verilen rakamın oldukca üstünden yada altında maaş alanlar olduğu da bilinmelidir.

Noterler, kendileri ile ilgili olan kanun maddesine gore etkinlik gösterir. Devletten herhangi bir maaş almazlar. Bir tek yaptıkları işlemler üstünden kazanç sağlarlar. Dolayısıyla da noter ne kadar yoğun ve ne kadar fazla işlem yapıyorsa, noter maaşı da o denli yüksek olur.

Noterlerin kendi içinde değişik sınıfları vardır ve bu sınıflamalar, iş yoğunlukları dikkate alınarak yapılmıştır. İlgili sınıflara bakıldığında iş yoğunluğunun en fazla olduğu grubun birinci derslik noterler olduğu ve bunların aylık kazançlarının kimi zaman 100.000 TL benzer biçimde bir rakamın dahi üstüne çıkmış olduğu görülür. Dolayısıyla noter maaşları değişkendir ve bu aşamada net bir rakamdan anlatmak yanlış olacaktır.

Noter Maaşı Ne Kadar?

Noter maaşı averaj olarak 40.000 TL’dir. Bu sayı, ikinci derslik noterlerin kazanılmış olduğu miktardır. Üçüncü derslik noterler daha azca kazanır ve onların maaşları averaj olarak 25.000 TL seviyelerindedir. Birinci derslik noterlerin maaşı ise 80.000 TL seviyelerindedir. Sadece bazı dönemlerde 100.000 TL üstünde de kazanç elde edebilirler.

Noter maaşları durağan(durgun) değildir ve değişik unsurlara gore değişebilir. En önemlisi ise iş yoğunluğu ve meydana getirilen işlemlerin ücretleridir. Bahsedilen husus sebebiyle yıl içinde devamlı durağan(durgun) bir kazanç durumu da yoktur. Bazı dönemlerde işlem yoğunluğu ve dolayısıyla da kazançları daha yüksek iken, bazı dönemlerde ise tersi bir durum vardır.

Noter Maaşları Ne Kadar Oldu?

Noter maaşları, meydana getirilen işlemlerin ücretleri ile yakından ilgilidir. Ek olarak yeniden vurgulamak gerekirse noterler devletten yada bağlı oldukları bir kuruluştan maaş almıyor. Bahsedilen hususlar dikkate alındığında maaşları etkileyen temel unsurun işlem ücretleri olduğu ifade edilebilir.

Bilinmiş olduğu benzer biçimde Türkiye’de resmi işlemlerin ücretleri ÜFE oranına bağlı olarak hesaplanan tekrardan değerleme oranı ile değişiyor. Benzer bir durum noter işlemleri için de geçeridir. Tekrardan değerleme oranı ise Ekim ayında açıklanan senelik ÜFE’ye gore hesaplanır. Son açıklanan tekrardan değerleme oranı ortalama %36 olmuş ve resmi işlem ücretleri de bu seviyede artmıştır.

Noter maaşı ne kadar oldu sorusu için her ne kadar net bir sayı verilemese de, artış genel olarak %36 seviyesinde gerçekleştiği ifade edilebilir. İlgili artışın maaşları yada aylık kazanılan miktarları da bu oranda etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Noter Katibi Maaşı

Noter katibi maaşı, 5.000 TL ile 7.500 TL içinde değişiyor. Noterlerin bir devlet kurumu olmaması ve burada vazife yapanların maaşlarının standart olmaması, noter katibi maaşları hakkında net sayı verilmesini engeller.

Katipler, noterliklerin en mühim personelleridir. Burada meydana getirilen tüm işlemlerden noter mesuldür, sadece işlemlerin tamamı noter tarafınca yapılmaz. İşlemlerin standart prosedürler şeklinde olanları katipler yapar. Dolayısıyla buradaki iş yükünün mühim seviyede kaldırılmasında katiplerin oldukca büyük bir paylarının bulunduğunun ifade edilmesi yanlış olmaz.

Her ne kadar noter katiplerinin iş yükleri noterlere kıyasla daha çok olsa da, aldıkları maaş oldukca daha düşüktür. Katipler, çoğu zaman durağan(durgun) olarak maaş alır ve iş yoğunluğu onların maaşlarını etkilemez. Maaşları averaj olarak 5.000-7.500 TL seviyesindedir. Sadece daha yüksek maaş alan katipler olduğu da unutulmamalıdır.

Noter katibi maaşı hakkında genel bilgiler verdikten sonrasında iyi mi noter katibi olunacağından da bahsedilmesi yararlı olacaktır. Bu aşamada ilk olarak adayların lüzumlu şartları sağlaması gerekiyor. Sonrasında ise minimum 6 ay süresince bir noterin yanında çalışılarak katiplik için müracaat yapılması gerekiyor. Genel olarak aşamalar bu şekildedir, sadece oldukca daha detaylı olduğu unutulmamalıdır.

Noter Memuru Maaşı

Noter memuru maaşı, averaj olarak 5.000 TL ile 7.000 TL içinde değişmiş olur. Rakamın bu kadar farklılık göstermesinin sebebi, noterlerin bir devlet kurumu olmamasıdır. Buna bağlı olarak aynı kentteki iki değişik noterde vazife meydana getiren noter memurlarının maaşları dahi değişik seviyede olabilir.

Burada dikkat edilmesi ve bilinmesi ihtiyaç duyulan mühim hususlardan birisi de noter memuru ifadesidir. Bilinmiş olduğu benzer biçimde işyar denildiği vakit akla ilk olarak kamu görevlileri gelir. Sadece buradaki ifade ile anlatılmak istenen kamu görevlileri değildir. Işgören, genel bir ifade olarak kullanılmıştır.

Noter memuru denildiğinde çoğu zaman yazman haricindeki çalışanlar akla gelir. Bu tür çalışanların görevleri çoğu zaman rahat ve teknik olmayan işlemlerdir. Sorumlulukları oldukca azdır ve riskli olan işlemleri yapmalarına izin verilmez. Noter memuru ifadesi ile kimi zaman noter katipleri de anlatılmak istenebilir.

Noter Olma Şartları

Noter maaşı mevzusundaki detaylı bilgilerin peşinden bu mesleği seçmek isteyenlerin aklındaki öteki soruların cevaplarına geçmek yararlı olacaktır. Bu aşamada dört gözle beklenen ilk husus, noter olma şartları olarak belirtilebilir.

Noterler, Hakkaniyet Bakanlığı üstünden aldıkları izin ile etkinlik gösterir. Dolayısıyla bakanlığın bu izni vermesi için lüzumlu olan şartların sağlanması gerekir. İlgili şartlardan öne çıkanlar genel olarak şunlardır:

 • C. vatandaşı olma
 • Adli sicili temiz olma
 • Hukuk fakültesi mezunu olma
 • Avukatlık stajını tamamlama
 • Avukatlık ruhsatını almış olma
 • Yüz kızartıcı kabahat sebebiyle soruşturma geçirmeme
 • Kamu haklarından yoksun bırakılmama
 • Memuriyetten ihraç edilmiş olmama
 • Noterlik stajını tamamlama
 • Hakkaniyet Bakanlığı’ndan lüzumlu izni alma
 • 23 yaşını doldurma, 51 yaşından gün almama
 • Minimum 4 yıl avukat olarak vazife yapma
 • Adam adayların askerliklerini yapmış olmaları (yada erteleme ettirmiş olmaları)

Burada yer edinen şartları elde eden adaylar noterlik için müracaat yapabilir. Noterlik için avukatlık ruhsatının alınması gerekiyor, sadece hukuk fakültesinden sonrasında direkt olarak hakim yada savcı olanlar için değişik şartların devreye girmiş olduğu unutulmamalıdır. Fakülteden sonrasında direkt hakim ve savcıların avukatlık ruhsatları olmasa dahi, noterlik için müracaat yapabiliyorlar. Hakim ve savcıların da minimum 4 yıl hakim ve savcı olarak vazife yapmaları isteniyor.

Iyi mi Noter Olunur?

Noter olmak için ilk olarak istenen şartların sağlanması gerekiyor. Sonrasında ise Hakkaniyet Bakanlığı tarafınca meydana getirilen alımlar için müracaat yapılmalıdır. Müracaat öncesinde bakanlıktan noterlik belgesinin alınması da gerekiyor. Noterlik belgesi alımı için de değişik bir prosedür vardır.

Tüm bu süreçlerin sonunda şartları elde eden adayların başvuruları kabul edilir. Sürecin genel olarak aşırı zor olmadığı ifade edilebilir. Sonucunda oldukça yüksek kazançlar elde eden bir meslek için bahsedilen sürecin oldukça düzgüsel olduğu dahi söylenebilir. Sadece bu aşamada unutulmaması ihtiyaç duyulan bazı mühim detaylar vardır.

Noterler, istenen bölgelere açılamaz. Bakanlık tarafınca her il ve ilçede kaç tane noter bulunacağı belirlenmiştir. Bir tek belirlenen sayıda noterin faaliyetlerine izin verilir. Dolayısıyla noter olmak zannedildiği kadar kolay değildir.

Noter maaşı ve dört gözle beklenen öteki detaylar genel olarak bu şekildedir. Maaşlara ilişkin verilen rakamların averaj olduğu unutulmamalıdır.

Detaylı İncele: Noter Olma Şartları!

Anlaşmalı olduğumuz bankalardan kredi fırsatı yakalamak için, yada size hususi hediyelerimizden yararlanmak isterseniz. İçeriklerimize gerçek eposta adresiniz ile şiddetle yorum yapmanızı tavsiye ederiz. Yorumlar en geç 5 gün içinde onaylanmaktadır.

Leave A Reply