Orhon Türkçesi Grameri pdf indir

0

Orhon Türkçesi Grameri
A Grammar of Orkhon Turkic adıyla eski Orhon Türkçesi gramerinin hem yeni belgeler ve bilgilerle genişletilmiş bir çevirisi hem de bu alandaki son olarak gelişme ve değişikliklerin ışığında tekrardan yazılmış bir Orhon Türkçesi ya da Orhon-Yenisey Türkçesi grameridir. Gramerin sonuna, Orhon-Yenisey yazıtlarından alınmış metin örnekleri kısmı ile gramerde ve metin örneklerinde geçen sözcükleri içeren kısa bir lügat kısmı yer verilmiştir.

Pdf kitap indir

Leave A Reply