Reklam Ajansları

Görsel medya hizmetlerinin dışında kalan, tanıtımı yapılacak olan ürünlerin metin odaklı reklamını yapan türlere yazılı reklam nedir. Çalışma ekiplerinin içerisinde senarist, metin yazarları ve redaktörler bulunmaktadır. Ürün katalogları yazılı reklamların elinden çıkmadır. Aynı zamanda kısa metrajlı filmleri ve reklamları çekilecek olan görsel reklamların da iç dinamiğini ve tabanını oluşturmaktadır. Görsel reklamlara oranla çok daha az maliyetli ve çok daha kısa sürede randıman alınacak oranda düzenlenmiştir.
2000’li yılları başından itibaren dijital alanda tanıtım ve reklam bölümleri de başlamıştır. İnternet ortamında yayılan reklamların görece televizyon reklamlarına oranla daha büyük özgürlük alanları mevcuttur. Televizyonda gösterilen reklamların ise hem hukuki hem de ahlaki olarak uyması gereken kurallar vardır. Buna göre reklam ajanslarında yazılan senaryoların, metinlerin ve çekilen reklam filmlerinin bu kurallara azami derecede uymaları gerekmektedir. Aksi takdirde reklamların yayından kaldırılma ve cezai yaptırım uygulanma ihtimalleri söz konusudur. Cezai işlemler ise genelde para cezası olarak görülmektedir. Ama aynı zamanda bir ürün reklamının yayından kaldırılması marka değerini aşağı çekmekte, müşterilerin ürüne olan güvenlerini azaltmaktadır. Uyulması gereken kuralların başında diğer markadaki ürünleri aşağılayıcı ya da hakaret içerici unsurlar bulundurmamasıdır. Bu noktada TV reklamlarında ürün karşılaştırmaları marka ismi verilerek yapılmamaktadır. Aynı şekilde küfür, hakaret içeren herhangi bir cümle ya da kelime de kullanılmamalıdır. Bununla birlikte reklam süreleri genelde kısa tutulmaktadır. Bunun nedeni kuralların yaptırım gücünden değil her saniyede daha fazla ekonomik desteğe ihtiyaç duyulmasıdır.

Site Adresi: http://www.pandoraajans.com.tr/index.php

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir