Rüyada Diş Görmek

0

Rüyada diş görmek; tabirde uygun olan, dişleri ev halkı mesafesinde tutulmalıdır. Bundan dolayı ağzın sağ tarafında bulunan dişler, erkeklere; solda bulunanlar da tüm insanoğlu hakkında bayanlara işarettir. Sağ taraftaki dişler, adam ve bayanların yaşlılarına, sol taraftakiler de gençlerine işarettir. Önde bulunan sivri ve yanlarındaki dişler, küçüklere, ön azı dişler, hizmetçilere, arka azı dişler ise, halkın yaşlılarına işaret eder.

Rüyada ön diş görmek

Ön dişlerinin fazla uzun, güzel ve beyaz bulunduğunu gören kimsenin baba ve amcası mal, dünya ve şöhretçe çokça güçlenirler. Rüyada iki ön dişleriyle birlikte birer benzerlerinin daha bittiğini gören kimsenin, aile halkı artar. Kimi zaman de diş, oğul yada adam kardeşle tabir edilir.

Rüyada diş uzaması görmek

Dişlerinin çeşitli şekilde uzadığını gören kimse, ailesi ile münakaşa eder, onlarla geçinemez. Dişlerin uzadığını ve büyüdüğünü gören kimsenin, evinde meydana gelecek münakasaya işarettir. Dişlerinin siyahlanmış ve çürümüş olmasına rağmen düştüğünü gören kimse, tüm sorun ve şereflerden kurtulur.

Rüyada dişlerin yerinden oynadığını görmek

Rüyada tüm dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı içinde münakasa çıkar. Dişlerini çıkardığını gören kişi, zorla malini sarf eder yada ödemesi ihtiyaç duyulan bir şeyi öder. Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış gören kimsenin, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı meydana gelecek bir ayıptan dolay rüya sahibinin yüzü kızarır.

Rüyada dişlerin çürümesi

Dişlerinde kirli ve fena bir koku bulunduğunu gören kimsenin ailesinin fena isimle anılmasına işarettir. Dişlerinin çürümüş bulunduğunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayıflar. Halkın kendisini dişleriyle yediğini yada ısırdıklarını görse, o şahsın halka meslek öğretmeye imkânı varken öğretmediğine işarettir.

Rüyada diş görmek ne anlama gelir?

Kimi zaman de rüyada diş görmek, insanoğlunun önlemli olmasına ve gizli saklı islere işarettir, ön azı dişler, halkın ekserisi için açık olmayan şeylere işarettir. Köpek dişler, ekseri halk için acık olmayan şeylere, ön dişler, acık ve sözle meydana getirilen islere işarettir.

Hastalığın işaretidir. Dişlerinizin döküldüğünü gördüyseniz, yakında fena bir haber alacağınızın işaretidir.

Rüyada diş kırıldığını görmek

Dişlerinin kırıldığını ve parçalandığını gören kimse, borcunu taksitle öder. Dişlerin altından bulunduğunu görmek, hatipler için makbuldür. Halk için ise, evlerinde meydana gelecek yangına yada sarılık hastalığına yakalanmaya işarettir.

Rüyada gümüş diş görmek

Dişlerini gümüşten bulunduğunu görse, mali hakkında söylenecek bir sözden dolay rüya sahibinin uğrayacağı zarara işarettir. Ön dişlerinin düştüğünü ve onların yerine diğerlerinin bittiğini görse, rüya sahibinin islerinde almış olduğu tüm tedbiri erinin bozulmasına işarettir.

Rüyada gedik diş görmek ve diş çıkarmak

Dişlerini diliyle çıkarıp attığını görse, hakkında söylenecek bir sözden dolayı, aile işlerinin bozulmasına işarettir. Dişlerin gedik bulunduğunu gören kimse, az az borcunu öder. Bir kimsenin rüyada dişlerinin kamaştığını görmesi, gereksinim zamanında aile halkının ona yârdim etmeyeceklerine ve onu rezil olarak terk edecekleri ne işarettir.

Rüyada dişin yer değiştiğini görmek

Dişlerinin yerlerinden ayrılarak üst dişlerin alta, ilişkin dişlerin de üst tarafa geçtiğini gören kimsenin, ev halkından olan bayanların erkeklere galip gelmelerine işarettir. Rüyada dişlerinin aralıklı bulunduğunu gören kimsenin, aile halkının dağılmasına, aralarında fesat çıkmasına yada malinin noksanlığına işarettir.

Rüyada dişlerin arasından et çıkarmak

Rüyada dişlerinin arasından et çıkardığını gören kimse, bir milletin gıybetini yapar ve diliyle onlara eziyet verir. Bazı tabirciler, dişler, bayanlar için inci kelebine işaret eder, dediler.

Rüyada diş koparmak

İbn-i şirin (r.a.), rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemeğe, diş çıkarılırken çıkan kan da, akrabaları ziyaret etmemeden dolay meydana gelecek günaha, cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeşe ve evladın çokluğuna işaret eder, dedi.

Hz. Danyal (a.s)’a Rüyada diş görmek ev halkına, üst dişler; erkekliğe, alt dişler; dişiliğe, ön dişler; adam evlatlara, kızlara, kardeşlere yada anne-babaya yorumlanır. Ön dişlerin tarafındaki dişler; üzüntüye, evlatlara ve amcalara, Azı dişler; sülalenin önde gelenlerine, geri kalan öteki dişler; dayı ve dayı çocuklarına yorulur. Arka dişler; akrabalarından uzakta olan kişiye, Ön dişlerin sağ tarafında yer edinen dişler; baba ve baba tarafınca olan akrabalara tabir olunur. Ön dişlerin sol tarafında yer edinen dişler; hem anne, hem baba tarafınca akrabalara işaret eder.

Ön dişilerinizin yerinden oynadıklarını görmek; yukarıda belirtilen kişilerden birinin hastalanacağına işarettir.

Rüyada diş kesmek

Hapis bir kimsesi bulunan bir kişi, rüyada dişlerin kesmemesi, rüya sahibinin aile halkının durumunun zayıf olduğuna işarettir. Rüyada dişlerin sallandığını gidermek, dişlerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek için mal sarf etmeye işarettir. Köpek dişinin fazlalığı sahibinin oldukça akıllı olduğuna işarettir.

Rüyada diş düşmesi

Süt dişinin eline düştüğünü ve bunu bir bez parçasına sarıp muhafaza ettiğini gören kimse, çocuğundan ya da adam yada kız kardeşinden istifade eder. Tüm dişlerinin düştüğünü ve dinde yada yanında durduğunu görse, o kimsenin nesli çoğalır.

Rüyada diş

Hiçbir müdahale yapmadan bir dişinin düştüğünü ve eline aldığını ya da bir bez parçasına sararak muhafaza ettiğini gören kimsenin yanında hamile hanım var ise bir evladı olur. Eğer hamile hanım yoksa bozuştuğu adam kardeşiyle yada bir yakınıyla barışır. Borçlu olan bir şahsın rüyada dişleri düşse, o kimsenin borcunu ödemesine işarettir.

İmam Cafer Sadık (a.s)’a nazaran rüyada diş görmek Ev halkı, mal, Çıkar, Üzüntü/sorun, Harcama, Akrabalardan ayrılmak anlama gelir.

Rüyada bir dişinin düştüğünü görmek

Dişlerinden bir dişinin düştüğünü gören kimse, bir sahsa olan borcunu yada her insana olan borcunu tamamen öder. Dişlerinden birkaç dişinin düştüğünü gören kimse, alacaklılarının birkaçının borcunu öder. Dişler ağrımadan birbiri ardınca dökülüp düşse kabul edilmeyecek amellere işarettir.

Eğer ağrıyarak düşseler, o şahsın evinde bulunan bazı şeyin gitmesine ve elden çıkmasına işarettir. Kimi zaman dişleri çıkarmak rüyayı görenin ömrünün akranlarından uzun olmasına işarettir. Kimi zaman de bu rüya, tecim ve ziraatta bulunan kimsenin kazanç ve faydasının çokluğuna.

Kimi zaman de rüyada diş görmek rüya sahibinin çocuğunun olmamasına işarettir. Ya da varlıklı iken yoksul olmaya ileride yarar görmek için biriktirdiği malinin bozulmasıyla zarar ve ziyana uğramasına işarettir.

Rüyada eliyle diş çıkarmak

Dişlerinin kendi eliyle çıkardığını gören kimse, malim fena bir halde tutum eder ve ailesiyle meşru olmayan bir halde muaşerette bulunur ya da pişman olacağı fena bir is isler. Uyanıklıkta ağrıyan bir dişinin rüyada çıkması, kendisine eziyet veren kimseyi yönetim etmesine ve onun ezasından kurtulmasına işaret der. Kimi zaman de bu rüya, alacaklısının pesinde gezmesinden, rüya sahibinin kurtulmasına işarettir.

Rüyada çıkardığı dişin yenilenmesi, mükâfata, zarardan sonrasında kazanca delildir. Rüyada dişilerinin yerinde altın yada gümüşten dişler çıksa, bu rüya kimi zaman mala erişecek afet ve belaya ya da kendisine maruz olacak hastalıktan dolayı dişlerinden birisinin bağlanmasına işarettir.

Rüyada dis kamasmasi, aile, evlad, es ve ortaklar şeklinde kimselerden gelecek hainlige yada hayvanat ve adam çocuklarda meydana gelecek afet ve siddete isarettir. Kimi zaman de, rüyayi gören, ailesine, rüya sahibi ile bozusmalarim gerektiren bir üzüntü duyar.

Leave A Reply