Sergüzeşt Pdf – Sami Paşazade Sezai

0

Sergüzeşt Sami paşazade Sezai tarafınca İstanbul’da 1889’da gösterildi sergüzeşt Farsça bir kelime olup başından geçen vakalar yaşam hikayesi anlamlarına gelir yazar esaretim fena oluşuna işlemesi ve özgürlüğü düşündürmesi sebebiyle devrin padişahı ikinci Abdülhamit tarafınca bir süre göz hapsinde tutulmuştur.

Sergüzeşt Pdf Kitap Oku

Bu eserde Ana fikir olarak kölelik ve cariyelik insanlık dışı ve acımasız bir sistem olup kabul edilemez hepimiz özgür bir kişi olmalıdır zira her insanoğlunun bir kalbi mutlu olmakta vardır bir insan başka bir insanoğlunun malı olması imkansız. Yaratı özetleme diyalog betimleme öyküleme iç çözümleme benzer biçimde yöntemlerden yararlanılmıştır ve oldukca akıcı bir dili vardır. Sergüzeşt gerçekçi bir eserdir minik kızım dokuz yaşlarında tanıştı kölelik ve cariyelik omuzlarına yüklenen ağır yük detaylı gözlem ve betimlemelerle anlatılmıştır esirlik teması bir çocuğun yaşamı ile somutlaştırılarak anlatılmıştır kişiler hakkında pek yorum yapılmamış hepimiz karakterine bakılırsa canlandırılmıştır sadece dilberin çekmiş olduğu acılar anlatılırken meydana getirilen yorum ve duygusallık eseri romantizm de katmıştır.

Batumdan gelen bir vapur İstanbul’a yanaşır limanda cariye bekleyen birkaç şahıs de vardır gemiden üç tutsak kız indirilir bunlardan biri de dokuz yaşındaki küçücük bir Çerkez kız evladıdır ailesinden kaçırılıp eskicilere satılmıştır minik kız Mustafa efendi adlı bir adama 40 TL’ye satılır Mustafa Efendi’nin konağında ona dilber adını verilen insanın karısı ile hizmetçisi teravet oldukça minik kıza olmadık sıkıntılar yaşatırlar.

Leave A Reply