Siyah kelimesinin hem eş rutubet de zıt anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Siyahın yakın ve karşıt anlamlısı hakkında detayları sizler için derledik.

Siyah yerine kullanılabilecek kelime karadır. Bazı renkler ışığı eklerken bazıları çeker, bu pigmentler de genel anlamda kara görünür. Renklerin oluşumu ise ışığın dalga boylarına gore meydana gelirler.

Siyah kelimesinin yakın anlamlısı kara iken zıt – karşı anlamlısı beyazdır. Beyazın eş anlamlısı da aktır.

Siyah Kelimesi Ne Anlama gelir?

Birçok insan siyahın bir renk olup olmadığını merak eder, zira o ışığın yokluğu, rengin yokluğudur.

Bu yüzden siyah, karamsarlığı ve umutsuzluğu ifade eder, üzüntü ve depresyona işaret eder. Tıpkı bir kara deliğin oldukca yaklaşan her şeyi emmesi şeklinde, yaşamın pozitif taraflarını de ortadan kaldırır.

Siyah renk talihsizlik, fenalık ve gelip geçici düşünceleri uyarır, yalnız kalmaya teşvik eder. Ulaşılmaz bir renk olarak siyah, zayıflıklarını göstermekten korkar.
Kendisi ve dış dünya içinde bir bariyer oluşturur – aşırı kiloları, duyguları ve güvensizlikleri gizler.

Siyah, kimse ona yaklaşmaya cesaret edemediği için çoğu zaman koruma olarak kullanılır. Siyah korkulur. İnsanlar siyahın mevcudiyetinde kendilerini geri çekerek onu izole halde bırakırlar.

Çoğu zaman gençler ve gençler tarafınca çocukluktan yetişkinliğe geçiş evrelerinde giyilen bir isyan rengidir.

Renk psikolojisine gore, her renk davranışlarımızdan ruh halimize kadar hayatımızı etkisinde bırakır. Gene de, renk çağrışımları evrensel olmaktan öte her şeydir.

Renklerin sembolizmi değişik kültürlerde değişik olabilir. Gene de, her insanoğlunun kendi deneyimleri ve yetiştirilme seçimi vardır, bu da renkleri idrak etme biçimini benzersiz kılar.

Bu yüzden, ruhsal anlamlarına geçmeden ilkin siyahın değişik kültürlerdeki sembolizmine özetlemek gerekirse değineceğiz.

  • Batı kültürlerinde siyah, yas, üzüntü ve geçiş anlamına gelir.
  • Eski Mısır’da siyah, yaşamı ve tekrardan doğuşu simgeliyordu.
  • Çin’de siyah, ölümsüzlüğü, istikrarı ve gücü temsil eder.

Siyah Kelimesi TDK’de Ne Demek?

Siyah Farsçadan dilimize geçmiştir. Kara eş anlamlısı beyazsa karşıtıdır. “İri siyah gözlerini kalınca kaşlarıyla birlikte kaldırdı.” – Ömer Seyfettin
Site Adresi:

Bir cevap yazın