Vilayet-İ Selanik Osmanlı Döneminde Drama Kazasının Çeç Nahiyesi / Nüfus, Etnisite, İhtida, Yerleşim ve İdari Statü pdf indir

0

Vilayet-İ Selanik Osmanlı Döneminde Drama Kazasının Çeç Nahiyesi / Nüfus, Etnisite, İhtida, Yerleşim ve İdari Statü
Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde yönetimsel olarak Selanik Vilayetine bağlı bir sancak durumunda bulunan Drama’nın 1383 senesinde fethedildiği dönemden 1. Balkan Savaşı sonrası elden çıkmış olduğu zamanına kadar etnik, kültürel ve sosyolojik yapısında büyük değişimler meydana gelmiştir. Drama’nın toplumsal ve kültürel yapısında Türklerin bölgeye ayak basmasıyla beraber yüzyıllar için de adeta yeni bir cemiyet şekillenmiştir. Bölgenin fethinden ilkin Helen, Slav ve Ulah milletlerinin bir arada bulunmuş olduğu bölgeye fetihten sonrasında Anadolu’dan gelen Yörük ve Türkmen gruplarının bir kısmı Hristiyanların yaşadıkları mevcut yerleşimlere, bir kısmı da şenlendirme politikası gereği yeni iskâna oluşturulan bölgelere yerleşmiş ve ek olarak fetih sonrası dönemlerde Drama’da yaşanmış olan ihtida hareketleri de bölgede oldukca renkli bir yapının meydana gelmesine imkân elde etmiştir. Yeni bir din, yeni bir dil ve yeni bir kültür zaman içinde bölgenin yapısına tesir etmiş ve sonradan gelen gruplar da mevcut yapıdan etkilenmiştir. Bu değişimlerden bilhassa nüfus boyutunu saptamak suretiyle ilk olarak Osmanlının en eski nüfus istatistikleri olarak değerlendirilen tahrir defterleri ile son olarak olarak 19. yüzyıla ilişkin çağdaş nüfus sayımı neticesinde kayıt altına alınmış nüfus defterleri incelenmiştir.

Pdf kitap indir

Leave A Reply