Vİrüs Üç Aylık Kültür-Sanat ve Edebiyat Kitabı Sayı:1 Ekim-Kasım-Aralık 2019 pdf indir

0

Vİrüs Üç Aylık Kültür-Sanat ve Edebiyat Kitabı Sayı:1 Ekim-Kasım-Aralık 2019
Son yılların gözde kavramlarından küresel ve mahalli sözcüklerini küreyel şemsiyesi altında toplamaya çalışıyor kimileri; gene son yıllarda dünya dillerine geçmiş olan glocal sözcüğünün karşılığı olarak. Ne yazık ki bizi bizlere yakınlaştırma iddiası, aynılaştırma çabasını örtemiyor bu sözcüğün. Kimileri ise ulusal ve yerli kalmayı tercih ediyor. Biz mahalli ve evrensel olanı, karıncanın su içtiği yerde görüyoruz. Yunus Emre’den Neruda’ya, Pir Sultan Abdal’dan Eluard’a, Karacaoğlan’dan Kavafis’e, Dadaloğlu’ndan Mayakovski’ye, Nâzım’dan, Dağlarca’dan, Tanpınar’dan, Sait Faik’ten, Turgut Uyar’a, Gülten Akın’a, Lorca’dan, Füruğ’dan Kafka’ya ve daha nice dünyalara uzanacak olan bir yolculuğa çıkıyoruz hep beraber. Her mecmua ya da ortak kitap biriciktir. VİRÜS de farklılığını zaman içinde belirleyecektir. Yenilenerek devam etmenin, edebiyatı diri tutan temel özelliklerinden biri olduğuna inanıyoruz. Uzun manifestolara gerek yok. Biz şunu söylemekle yetinelim: Yetkin isimlerle gençleri, ustalarla yola çıkmış –yoldan yeni çıkmış– gönülleri bir araya getirip kültür, sanat ve edebiyat zemininin kalıcı bir resmini çizmeye çalışacağız üç ayda bir. Bunu yaparken nitelikli, örneksiz ürünlerden ödün vermeden metne bakmaya çalışacağız. Biliyoruz ki bugün şairin varlığı şiiri korumaya yetmiyor: şiirdir, şairi koruyup gelecek zamanlara aktaran. Bu durum yazı içinde gereklidir kuşkusuz. Edebiyatımızın kurucu metni olan şiirin, nefes almış olduğu başka dillerdeki nitelikli ürünleri okurla buluşturmaya, dünya edebiyatını da takip etmeye çaba harcayacağız normal olarak. Gene biliyoruz ki, hepimiz için kurtarıcı bir anane olan, bizlere değişik aynalar tutarak kendimizi yakından görmemizi elde eden dünya edebiyatına yakından bakmadan bir edebiyat inşa etmek mümkün değildir. Hayatta olduğu benzer biçimde edebiyatta da öyleki anlamış olur, kırılma noktaları vardır ki içinde bulunduğumuz vakit, sizden muhataplarınıza doğru hamle yapmanızı, kalite üstünden ayrışmanızı ister. Niyetimiz, VİRÜS’ün kendi muhataplarını ortaya çıkarıp söyleyecekleri sözü, dinleyecek kulağı olanları bir araya toplamasıdır. İşte bu yüzden VİRÜS, kültür, sanat ve edebiyata can suyu vermek için okurun kalbine, aklına bulaşan, zihnine kazınan, yaşamı, şiiri, öyküyü ve aşkı güncelleştiren, değiştiren, dönüştüren ve evet, sistemin olağandışı davranışlarına neden olan bir mecmua/ortak kitap olacaktır… 

Pdf kitap indir

Leave A Reply